Bố Vôva đến đón con ở nhà trẻ, vào phòng thứ nhất có biển đề “học sinh ngoan” nhìn quanh không thấy Vova đâu cả.

Vào phòng thứ 2 “học sinh trung bình” không thấy Vova

Vào phòng thứ 3 “học sinh cá biệt” vẫn không thấy Vova

Vào phòng thứ 4 “học sinh đặc biệt hư” cũng không thấy Vova đâu

Bố Vova đi đến cuối hành lang, thấy có một phòng nhỏ, biển treo bên ngoài đề “Vova”.PePeCrypto.Com - Tin Tức Crypto  

ĐỌC THÊM CÁC TRUYỆN KHÁC: