Người cai tù hỏi tù nhân Maritnez.

Cai tù: – Anh có biết đọc và viết không?

Maritnez: – Tôi biết viết nhưng không biết đọc.

Cai tù: – Hãy viết tên anh vào đây!

Maritnez: – Maritnez viết nguệch ngoạc vài chữ rất to rồi đưa cho người cai tù.

Cai tù: – Anh viết cái gì thế này?

Maritnez: – Tôi không biết. Tôi đã nói với anh là tôi không biết đọc mà.


PePeCrypto.Com - Tin Tức Crypto  

ĐỌC THÊM CÁC TRUYỆN KHÁC: