A hỏi B:

A: Theo cậu thì người như thế nào bị gọi là kẻ ngốc?

B: Là người cố gắng diễn đạt điều mình muốn nói nhưng người khác không hiểu. Cậu có hiểu không?

A: KHÔNG!!!PePeCrypto.Com - Tin Tức Crypto  

ĐỌC THÊM CÁC TRUYỆN KHÁC: